‘Niet de koe, maar de microbiologie voeden’

Denkfouten zorgen ervoor dat de landbouw en veehouderij een moeizame toekomst tegemoet gaan. Het roer moet om, vindt Jan Feersma Hoekstra van Agriton. Het kortetermijndenken, met de nadruk op een zo hoog mogelijke productie, heeft geen toekomst.
De aandacht moet gaan naar een goede gezondheid van bodem en vee. Microbiologie lijkt hierbij het toverwoord.

Bekijk het hele artikel hier, of lees het hieronder:

BRON: https://www.agriton.net/niet-de-koe-maar-de-microbiologie-voeden/

Biologische voeding gezonder

Bron: https://www.emnatuurlijkactief.nl/

Biologisch graan, groente en fruit bevatten een hoger gehalte aan antioxidanten dan ‘gewone’ voeding. Dat blijkt uit een meta-analyse van van onder meer Carlo Leifert, hoogleraar Ecological Agriculture aan Newcastle University. De studie is in tegenspraak met eerdere meta-analyses. Volgens de onderzoekers werd daarbij een andere methodologie gebruikt, maar de belangrijkste factor is tijd. “Onderzoek

in dit vakgebied is langzaam op gang gekomen, waardoor we over veel meer data kunnen beschikken dan onderzoekers vijf jaar geleden”, aldus Leifert.

Volgens de onderzoekers zou een overgang naar biologisch fruit, groente en granen en daarvan afgeleide voedingsmiddelen een extra hoeveelheid antioxidanten verschaffen. De gemiddelde niveaus van de antioxidanten in biologisch graan, groente en fruit liggen tussen de 19% (fenolen) en 69% hoger (flavanonen) dan de gehaltes in niet-biologische voeding. Andere antioxidanten liggen daar tussenin: stilbenen +28%, flavonen +26%, flavonolen +50% en anthocyanides +51%. Veel van deze bioactieve stoffen zijn in voedingsinterventies en epidemiologische studies in verband gebracht met een verlaagd risico op chronische ziekten, zoals hart- en vaatziekten, hersenziekten en bepaalde vormen van kanker.

Mineralen en vitamines
De onderzoekers constateerden bovendien verschillen voor enkele mineralen en vitamines. Zo zit er 6% meer vitamine C in biologische producten. Aan de andere kant werd 15% minder vitamine E aangetroffen. Verder bleken in gangbare gewassen vier maal vaker residuen van pesticiden voor te komen. Ook zat er in biologische gewassen een gemiddeld 48% lagere concentratie van het giftige metaal cadmium.

Database beschikbaar
Leifert zegt dat het debat over biologisch versus niet-biologisch al tientallen jaren loopt, maar dat het bewijs van de net gepubliceerde studie overweldigend is. Toch noemt hij de studie een vertrekpunt. “We hebben overtuigend aangetoond dat er een verschil in samenstelling is tussen biologische en reguliere gewassen, nu is er een dringende behoefte aan een goed gecontroleerd humaan interventieonderzoek en cohortstudies die speciaal zijn ontworpen om de impact van een overgang naar biologische voeding op de gezondheid vast te stellen en te kwantificeren.” De auteurs stellen de volledige database die is gebruikt voor de meta-analyse beschikbaar via de website van Newcastle University. Ze willen daarmee het publieke en wetenschappelijke debat stimuleren.

bron: De Molenaar, 29/09/14

EM against horse flu

Twee berichten uit de EM-Farm-Ind Yahoogroup, 29 oktober 2007

Van: Fred Haskins
Aan: EM Farm
Onderwerp: [EM-Farm-Ind] Horse Flu

Hi Vinny & Group
As you may have heard, Australia has had a horse flu epidemic over the past couple of months.
The Federal Government has imported 100,000 Flu vacines to treat 50,000 of the most valuable horses.
One of the farms I consult to, has trotters.
When the horse flu arrived, I convinced the owner to give his horses EMA.
The majority of the horses in the area have been infected, but his horses have remained healthy.
As it is the breeding season has nearly past , the owner has decided to send his mares off to the stallion.
This farm has been infected , but has now been cleared. although there other farms in the area with horses still infected.
The mares have been here for nearly two weeks and haven’t contacted horse flu.
May be it is EM, may be it is not, but will keep you informed how we go
Regards
Fred Haskins
Australia
_____

Van: Claudia Garner
Onderwerp: RE: [EM-Farm-Ind] Horse Flu

Hi Fred,

I think you are on to something. I have my herd of 8 horses on EM. They get it free choice. My horses are much compromised, as I run a Hoofclinic and all horses who come into the clinic are lame and have toxic reactions. They get dosed in the beginning with Milk thistle (organic, in powder form) to detox the liver and get high doses of EM to improve the gut flora. This seems to boost their immune system. Then they have EM free choice, the 8 horses go through a dilution of 1 quart AEM to 20 gallons of water in about two days. I have not vaccinated my own horses in years and had no problems despite of the traffic we have here with new horses coming in frequently.
The fecal tests are in general negative, with the occasional exception.
Also, these horses are out 24/7, which lessens their stress response. They are barefoot and correctly trimmed to facilitate healing in their hooves on which they stand and move for about 22 hours a day. Our fields are harrowed and sprayed with EM. We feed organic oats. All of this together with the EM seems to do the trick.

Hope this helps,
Best to you and the Australian horses,
Claudia

Claudia and Charles Garner
300 Saddlemount Drive
Hopkins (next to Columbia) SC 29061
803-647-1200
http://www.hoofcareunltd.com