Toepassingen Van EM

EM is de afkorting van Effectieve Micro–organismen (microscopisch kleine wezentjes). EM, kortweg, is een mengsel van nuttige, regeneratieve micro–organismen, die vrij in de natuur voorkomen. Ze zijn alle nuttig en onschadelijk, zowel voor plant, mens als dier. Dit mengsel van effectieve micro–organismen kan, o.a. op een bodem geënt worden om de microbiële diversiteit van bodem en plant te verhogen. Op die manier is EM in staat de bodemkwaliteit, de bodemvruchtbaarheid, de groei en de kwaliteit van de gewassen aanmerkelijk te verbeteren, maar er is veel meer. De lijst van toepassingsmogelijkheden van EM is nagenoeg eindeloos. EM kan gebruikt worden met succes:

  • in land– en tuinbouw, in fruit– en bloementeelt,
  • in veeteelt en hygiëne voor allerlei huisdieren,
  • in siertuinen en het groen– en bosbeheer van steden en gemeenten,
  • in viskwekerijen, aquariums en zwembaden,
  • in het huishouden,
  • in bedrijven om allerlei milieuproblemen op te lossen, zoals water–, lucht– en bodemverontreiniging,
  • om GFT–afval om te zetten in waardevol organisch materiaal,
  • voor lichaamshygiëne en allerlei gezondheidsproblemen.

EM is dus de algemene term geworden om de gehele groep Effectieve Micro–organismen aan te duiden en eveneens de technologie die er rondom ontstaan is en steeds verder evolueert. Bron: Het boek “ Effectieve Micro–organismen voor een Duurzame Landbouw en een Gezond Milieu” van Prof. Teruo Higa.