Het dominantie principe

In de wereld van de micro-organismen is er een kleine groep dominante “effectieve” microorganismen en een kleine groep dominante “schadelijke” micro-organismen en een overgrote meerderheid opportunisten, die nog beide kanten op kunnen. Er is een voortdurende strijd tussen beide groepen om de suprematie of overmacht. De overige miljarden micro-organismen wachten gewoon af wie van beide groepen de overhand krijgt en dan passen ze zich aan en volgen of imiteren de overwinnaar of de leider. Een soortgelijke strijd om de suprematie speelt zich ook af in het menselijk darmstelsel (p. 20).

Op dit ogenblik nemen op 90% van de cultuurgronden alleen de “schadelijke” micro-organismen toe, tengevolge van allerlei factoren, zoals : monoculturen, te weinig teeltwisseling, overdreven gebruik van kunstmest en chemicaliën, verkeerde grondbewerkingen, te zwaar materiaal,…Dit alles heeft een ongunstig effect op de bodem, de kwaliteit van het voedsel en op de gezondheid van mens en dier. Maar als de “effectieve” micro-organismen de overhand krijgen, mede door het juiste gebruik van EM in land- en tuinbouw, het huishouden, het milieu,… dan zullen ze hun heilzame, opbouwende en ziekteonderdrukkende invloed uitoefenen op alle niveaus van het leven:

  • op de bodem, de lucht, het water,…
  • op de planten, de bomen, de bossen, …
  • op de land- en tuinbouw gewassen ( het voedsel ), …
  • op de gezondheid van mens en dier.

Bron: Het boek “ Effectieve Micro–organismen voor een Duurzame Landbouw en een Gezond Milieu” van Prof. Teruo Higa. De aangehaalde bladzijden verwijzen naar dit boek.