EM-Technologie vs. Bio-Technologie

Bio–Technologie is een methode die vrijelijk gebruik maakt van genetische manipulatie. Deze methode kent, volgens Prof. Teruo Higa, een redelijk succes in het laboratorium, maar vertoont drastische defecten in de praktijk op het veld. De simpele reden daarvoor is dat deze methode in tegenspraak is met de natuurlijke wetten van de evolutie. (p.16)

EM-technologie maakt ook gebruik van micro-organismen voor de voedselproductie. Maar bij EM gaat het uitsluitend om natuurlijke samenvoegingen en natuurlijke processen. Er is dus niets onnatuurlijks aan EM. EM is geen vervanging voor een ander landbouwsysteem. Het voegt echter een extra dimensie toe aan de bestaande land– en tuinbouwmethodes die streven naar duurzaamheid. De EM–technologie kan ook een omwenteling betekenen in de aanpak van de huidige wereldproblemen op gebied van: voedselvoorziening, milieu, gezondheid en energie-voorziening. (p.27)

Bron: Het boek “Effectieve Micro–organismen voor een Duurzame Landbouw en een Gezond Milieu” van Prof. Teruo Higa. De aangehaalde bladzijden verwijzen naar dit boek.