Internationale bijeenkomsten over EM Technologie

Bron: http://www.emnatuurlijkactief.nl

De EM-Technology wordt in de diverse landen over de hele wereld ingezet. Dikwijls komen partners uit deze landen samen en worden er seminars georganiseerd om ervaringen te delen en elkaar te ontmoeten.

Op 22 augustus vond het international seminar over EM Technologie plaats in Lima, Peru. De EM Research Organisation uit Japan kwam bijeen met de officiële partners uit Argentinië, Brazilië, Belize, Colombia, Chili, Ecuador, Paraguay en Uruguay. Een speciaal gast was de partner uit Thailand.

Het seminar werd bezocht door ongeveer 300 mensen, waaronder officiële EMdistributeurs uit alle districten van Peru. Onderwerpen die aan bod kwamen waren onder meer biologische landbouw, waterzuivering, bioremediatie, fitoremediation, aquacultuurgericht op de productie van garnalen, veeteelt en afvalbeheer.

 

Eerder dit jaar werd het derde EM Distributors Meeting voor het Midden-Oosten en Afrika gehouden op 24-26 maart in Pretoria, Zuid-Afrika.
De bijeenkomst werd mede-georganiseerd door EM Research Organisation en onzeofficiële partner in Zuid-Afrika, Microzone POLOKWANE CC.

Aanwezig waren de partners uit twaalf landen; Kameroen, Ghana, Togo, Tunesië, Kenia,Soedan, Senegal, Tanzania, Ethiopië, Zimbabwe, Saudi-Arabië, Zuid-Afrika. Israël was ook vertegenwoordigd. De bijeenkomst begon met een video boodschap van professor Higadie update gaf van een algemeen beeld van EM case studies in Japan in het bijzondermet betrekking tot de EM reconstructie project voor tsunami getroffen gebieden. Hij weesop de EM boeren die nog steeds de EM Technology ™ toepassen op hun bedrijf en bij de verzorging van de melkkoeien steeds goede resultaten behalen. Prof Higa waardeerdevooral de inspanningen van de partners, ondanks het feit van de sociale en politieke crisisin veel landen van de regio.

Elke vertegenwoordiger van de aanwezige landen presenteerden hun activiteiten,projecten en aanpak voor de nabije toekomst. De ontmoeting en het debat werd gecoördineerd door Dr Sangakkara en werd als zeer productief en motiverende ervaren.