European Conference 2004

Europese EM-conferentie in Amsterdam, 18 – 20 september 2004

Professor Higa

  Higa conferentie_l Higa conf 5_l

Higa conf 4_l

Higa conf 3_l

Higa conf 2_l

Lecture by dr. A. Muranyi: “The effects of EM on soil and plant characteristics”

Download volledige lecture by dr A. Muranyi (.doc)

Organization: RISSAC HAS, Budapest
Sponsor: Environment Quality, Hungary

The concept of Effective Microorganisms (EM) has opened a new age in soil, agricultural and environmental sciences. Therefore selected factors affecting inoculum success, synthesis and decomposition of EM were studied under laboratory conditions.

The efficiency of activated EM was tested in different soils. The effect of EM on plant growth was studied in pot experiments. Experimental conditions were controlled thus the efficiency of activated EM in different soils could be characterized in details. EM application stimulated plant growth. The effect of EM had an optimum, which was different in various soils. The optimum EM dose depended on the original soil characteristics.

 

 

Kwekerij D. van der Maat Japanese maples

Higa acerkwekerij_s Acer en Higa_s

Acer 2_s Acer 1_s

D. van der Maat Japanese maples is geheel gespecialiseerd in het kweken van Japanse esdoorns. Wij zijn een familiebedrijf bestaande uit mijzelf, Dick, mijn vrouw Marjan en dochters Diana en Ellen. De vermeerdering geschiedt uitsluitend door middel van enten. De collectie bestaat inmiddels uit 800 verschillende cultivars. Wij enten voor zowel grote als kleine bedrijven.

In 1998 is ons bedrijf getroffen door een ramp. Al onze planten, zowel de jonge plantjes in de kas als ook de 2- en 3 jarige planten, gingen na het sproeien met water dood. Niet alleen de planten gingen dood, maar ook het gehele bodemleven was verdwenen. Op 1 hectare cultuurgrond was het onmogelijk om nog planten te kweken. Na veel onderzoeken bleek dat het slootwater wat wij gebruikten als sproeiwater, ernstig was vervuild met zware metalen. Wij kunnen hier niet teveel op ingaan aangezien er nog steeds een juridische procedure loopt.
Nu stonden we voor het probleem: hoe krijgen we de grond weer schoon zodat er weer op gekweekt kan worden? Dit bracht ons via Dhr. Ch. Marchant in contact met de Dhr. F. van de Ham. Wat deze man te vertellen had grensde aan het onmogelijke. Wij geloofden hem absoluut niet. Maar hij bleef praten als Brugman en uiteindelijk stemden we toe om 100 m2 uit te proberen.

Op deze 100 m2 is bokashi, schelpen, kleimineralen en EM-A gebruikt volgens de voorschriften van Argiton. Na enkele weken begon het onkruid weer voorzichtig te groeien. Hierop hebben we, nadat we het opnieuw behandeld hadden met EM-A, enkele Japanse esdoorns uitgepoot. En tot onze stomme verbazing gingen deze weer goed groeien, en kwam ook het bodemleven ( wormen) langzaam weer op gang. De keuze was toen heel simpel. De kwekerij is toen behandeld met EM. We zijn hiermee in 2000 begonnen, en inmiddels is de gehele kwekerij weer productief.

Het gebruik van EM heeft voor ons geleid tot het afschaffen van alle chemische stoffen op de kwekerij. Met name het bestrijden van insecten en plagen is in het begin heel moeilijk geweest.

Een kwekerij zonder kunstmest en vergif is bijna onmogelijk. Maar we zijn er tot nu toe aardig in geslaagd. De kwaliteit van de planten is zelfs beter en we gaan door op deze manier van kweken ook al staan nog veel collega’s hier sceptisch tegenover.

Wilt u inlichtingen over de mengverhoudingen EM-A of EM-5 betreffende ziektebestrijding of het klaarmaken van potgrond enz. bezoek dan onze websitewww.dvdmaat.com. (onder constructie). Of neem contact met ons op.

D. van der Maat
Laag Boskoop 92
2771 GZ Boskoop
tel. 0172-218337
fax. 0172-215732
e-mail: dvandermaat@wanadoo.nl

  

Het EMwinkel en EMinfo team met Professor Teruo Higa

Higa en Robert_l

Higa en Arie_l

Higa Robert Sattwa Margriet_l

 

EM-kwekerij van Lysianthus ‘De Kleine Kwaak’  

Familiebedrijf

Quak 3_sQuak 2_sQuak 1_s

Jan Feersma Hoekstra

Jan 2_sJan 1_s

De Grote Quak en de Kleine Quak

Quak en Margriet_sQuak 4_s