EM and petroleum

An article about the use of EM in petroleum pollution with the link to the full article.

There exists microorganisms which derive their energy from waste products and other dead organisms and convert complex organic molecules into simpler inorganic forms. Microorganisms/microbes are the invisible scavenger force of Nature and provide a means to eliminate unwanted pollutants in the hazardous petroleum sludge. The prominent bacterial strains of pseudomonas sp of phototrophic bacteria contained in EM has been found capable of growing on alkanes, polycyclic hydrocarbons, salicylates, heterocyclics, phenolics and halogenated aliphatic and aromatic compounds. The bacteria rhodopseudomonas palustris can biodegrade benzene rings in the absence of oxygen. These bacteria secrete amino acids, nucleic acids, bioactive substances (hormones and enzymes) and sugars, which act as substrates for increasing beneficial microbial population. Lactic acid bacteria contain in the EM suppress harmful microorganisms and enhances decomposition of organic matter. The organic matter in the petroleum sludge provide food to the microorganisms, the production of many organic and inorganic acids increase the microbial population tremendously and hence hasten the bioremediation process.

The oxidation and reduction reactions carried out through bacteria detoxify the heavy metals by making them either more water soluble and less toxic or less water soluble and precipitated or volatilized. Since most of the metals exist in the combined form as oxides, hydroxy carbonates, carbonates, chlorides, sulphides, silicates, their interaction with the gases being produced in the sludge convert them to respective oxides, sulphides, carbonates, hydroxides, sulphates or other compounds. Thus the properties of heavy metals are changed. Alkali metals and alkaline earth metals are oxidized at a quicker rate at low temperature and at high temperature all the metals are oxidized.

During an experiment [Chapter-5] the pure petroleum oily sludge was treated with various products of EM, anaerobic bioremediation was maintained and within a period of six weeks it was converted to biosludge. Finally mixing with equal quantity of dried soil material the biosludge was converted to biofertilizer. With EM treatment Ba was reduced up to 85%, Pb, Fe, Zn, Ni up to 50% in the biosludge while As, Cr, Cu and Mn showed no significant change.

The biofertilizer was applied to the soil on the bases of 10% by weight of the furrow-slice soil material keeping in view the higher content of organic matter of contained in the biofertilizer and to minimize the concentration of heavy metals. Onion crop was sown. EM solutions were applied with each irrigation in order to continue further decompose the organic matter and reduce the contents of heavy metals present in the biofertilizer.

The contents of heavy metals in the onions grown with this biofertilizer were comparable with those grown with FYM and these were far less than the limits given by FAO and Food Nutrition Laboratory. Thus, it can safely be concluded that EM Technology ensures not only the proper disposal of petroleum sludge but also its safe application in various fields of agriculture.

In short, the use of EM Technology for the proper disposal of petroleum oily sludge is safe to handle, easy to apply, cost effective and environment friendly. EM Technology converts the useless, wasteful petroleum sludge into useful and beneficial resource. From environment protection point of view EM Technology is the future of the world as being “An Earth Saving Revolution”.

EM Research Organization, Regional Office for Middle East & Central Asia. 3

Anti Oxidants

Antioxidants are substances, which prevent oxidation or slow down the oxidation process reasonably. Oxidation is a vital process to sustain human life. Breathing is a type of oxidation process. Oxygen is taken into the lungs and is sent to all the cells in a body. The oxygen dissolves nutrients to obtain energy. However, the oxidation process may bring harmful effects when it becomes overactive in the human body. Activated oxygen is the cause of harmful effects. Oxygen is generally stable but loses its stability in the human body and becomes highly active. When such highly activated oxygen becomes over abundant, it oxidizes and destroys every thing that comes into its way.
The smallest unit of the human body is a cell. It is covered with a membrane that contains unsaturated fatty acids, which is similar to the major component of salad oil. Activated oxygen oxidizes unsaturated fatty acids to lipid peroxide, which causes mal functioning of the cell membrane and in turn brings harmful effects to human body.

Oxidation is a process in which a molecule gives up electrons and becomes unstable. When activated oxygen becomes excessive, unsaturated fatty acids in cell membrane give up its electrons. Antioxidants, if available, will provide electrons to the activated oxygen or to one unsaturated fatty acids under oxidation and will restore them to stable condition. Therefore oxidation will not proceed if abundant antioxidants exist. Antioxidants provide electrons to activated oxygen and other molecules, which have lost electrons and been unstable. Thus, antioxidants restore them to a stable condition. This is how antioxidants work to maintain a healthy body.

What is EM?

EM is the abbreviation of Effective Microorganisms, originated by Dr. Teruo Higa. It is a mixed microbial culture of selected species of microorganisms such as lactic acid bacteria, yeasts, photosynthetic bacteria and actinomycetes. All of these are mutually compatible with one another and coexist in liquid culture. When applied to soil as an inoculant, these microorganisms function cooperatively to exert beneficial effects on soil quality. Some of the microorganisms in EM are known to produce bioactive substances such as vitamins, hormones, enzymes, antioxidants and antibiotics that can directly, or indirectly enhance plant growth and protection. It has also many uses for environmental applications.

http://www.eminfo.nl//wp-content/uploads/2011/06/cartoon1.jpg

The difference between Fermentation and Putrefaction http://www.eminfo.nl//wp-content/uploads/2011/06/soil.jpg
Healthy Soil – Symbiotic relationship of beneficial microorganisms
Diseased Soil – Pathogenic microorganisms dominant

Biodiversiteit

Auteur: Marco Visscher

Vanuit het Kyusei Nature Farming Center loopt een zandpad naar het bos, bovenop een niet al te hoge berg. Jarenlang gold ook hier het probleem voor vele natuurlijke bossen in tropische gebieden: de voortdurende dreiging van bosbranden. Kanit Maungnil, directeur van het centrum, herinnert de situatie toen hij aankwam, vijf jaar geleden. ‘Vooral in december en januari als het hier droog is, brak er geregeld een bosbrand uit; de ene keer met ernstiger gevolgen dan de andere keer. De bodem leek wel kaalgeslagen.’
Sinds drie jaar wordt EM gebruikt in het bos, na een overeenkomst met de Thaise overheid. Eens per jaar is er een grootschalige actie waarbij vier ton EM Bokashi op de grond wordt gestrooid en EM wordt gesproeid. Sinds die behandeling is er geen bosbrand meer geweest. ‘EM zorgt namelijk voor een bodem die vochtig blijft, waardoor er veel minder kans is dat de droogte schade aanricht.’
Maar dat is niet het enige voordeel. Een aantal verdwenen dier- en plantensoorten zijn opnieuw in het bos gesignaleerd. EM zorgt dus voor meer biodiversiteit. De overheid van Thailand heeft inmiddels besloten meer natuurlijke bossen met EM te behandelen.

Bron: dit artikel verscheen in Ode nummer 53

EM en waterzuivering

Auteur: Marco Visscher

Het idee kwam van de burgemeester zelf. Een vijver van driehonderd meter lang in Nakornrajsima was sterk vervuild en stonk. Vissen gingen dood en mensen hadden maag- en darmklachten die in verband werden gebracht met het vervuilde water. Tharinee Sutthiparinyanont besloot dat er EM nodig was om het water zuiver te maken. De burgemeester liet er twee keer per maand honderd liter in gooien.
Eerst kwam het organisch materiaal dat zich op de bodem had vastgezet, bovendrijven. Het leek daardoor of EM de verontreiniging alleen maar verergerde, maar dat was tijdelijk. Snel daarna verdween de stank en het slijmerige wateroppervlak werd helder en transparant. Er brak een korte periode aan van algengroei, waarna het organisch materiaal aan de oppervlak begon af te breken, zoals ook de algen zelf. Sutthiparinyanont: ‘Na een maand was het water in de vijver zo helder geworden dat je tot op de bodem kon kijken.’
Ook nam Sutthiparinyanont het initiatief om rioolwater te zuiveren. Niet met geactiveerd slib, zoals gebruikelijk, maar met toevoeging van een EM-oplossing. Sutthiparinyanont loopt haastig vooruit om te tonen hoe vuil rioolwater verandert in schoon en voor irrigatie bruikbaar water. Ze wijst op de afvoerpijp waaruit onophoudelijk het afvalwater uit huishoudens stroomt in een smalle vijver. Op deze plek wordt EM toegevoegd. Waterplanten nemen vuile stoffen op – en zie, een kleine honderd meter verderop is een keurig schoon vijver ontstaan.

Bron: dit artikel verscheen in Ode nummer 53

EM-Technologie vs. Bio-Technologie

Bio–Technologie is een methode die vrijelijk gebruik maakt van genetische manipulatie. Deze methode kent, volgens Prof. Teruo Higa, een redelijk succes in het laboratorium, maar vertoont drastische defecten in de praktijk op het veld. De simpele reden daarvoor is dat deze methode in tegenspraak is met de natuurlijke wetten van de evolutie. (p.16)

EM-technologie maakt ook gebruik van micro-organismen voor de voedselproductie. Maar bij EM gaat het uitsluitend om natuurlijke samenvoegingen en natuurlijke processen. Er is dus niets onnatuurlijks aan EM. EM is geen vervanging voor een ander landbouwsysteem. Het voegt echter een extra dimensie toe aan de bestaande land– en tuinbouwmethodes die streven naar duurzaamheid. De EM–technologie kan ook een omwenteling betekenen in de aanpak van de huidige wereldproblemen op gebied van: voedselvoorziening, milieu, gezondheid en energie-voorziening. (p.27)

Bron: Het boek “Effectieve Micro–organismen voor een Duurzame Landbouw en een Gezond Milieu” van Prof. Teruo Higa. De aangehaalde bladzijden verwijzen naar dit boek.