De nieuwe EM Journaal is uit!

https://www.emnatuurlijkactief.nl/de-nieuwe-em-journaal-is-uit/

De EM Vereniging in België heeft haar tweede dubbeldikke EM Journaal uitgegeven. Er staan weer veel interessante artikelen en ontwikkelingen over EM in. Dit tijdschrift komt twee keer per jaar uit; op de langste dag en de kortste dag. Deze editie bevat interessante artikelen over onder meer:

  • Enkele waterprojecten met Bokashi-vijverballen
  • Terra Preta in de praktijk
  • Humus en bodemleven
  • De Aardappelkever
  • EM X Gold
  • Artikelen over EM in het buitenland

Abonnement

U kunt zich abonneren voor 25 euro of 50 euro voor een steunend abonnement (studenten 15 euro). Aanmelden kan via www.embelgium.org.

Voorkant_EMJournaal_nr12

Internationale bijeenkomsten over EM Technologie

Bron: http://www.emnatuurlijkactief.nl

De EM-Technology wordt in de diverse landen over de hele wereld ingezet. Dikwijls komen partners uit deze landen samen en worden er seminars georganiseerd om ervaringen te delen en elkaar te ontmoeten.

Op 22 augustus vond het international seminar over EM Technologie plaats in Lima, Peru. De EM Research Organisation uit Japan kwam bijeen met de officiële partners uit Argentinië, Brazilië, Belize, Colombia, Chili, Ecuador, Paraguay en Uruguay. Een speciaal gast was de partner uit Thailand.

Het seminar werd bezocht door ongeveer 300 mensen, waaronder officiële EMdistributeurs uit alle districten van Peru. Onderwerpen die aan bod kwamen waren onder meer biologische landbouw, waterzuivering, bioremediatie, fitoremediation, aquacultuurgericht op de productie van garnalen, veeteelt en afvalbeheer.

 

Eerder dit jaar werd het derde EM Distributors Meeting voor het Midden-Oosten en Afrika gehouden op 24-26 maart in Pretoria, Zuid-Afrika.
De bijeenkomst werd mede-georganiseerd door EM Research Organisation en onzeofficiële partner in Zuid-Afrika, Microzone POLOKWANE CC.

Aanwezig waren de partners uit twaalf landen; Kameroen, Ghana, Togo, Tunesië, Kenia,Soedan, Senegal, Tanzania, Ethiopië, Zimbabwe, Saudi-Arabië, Zuid-Afrika. Israël was ook vertegenwoordigd. De bijeenkomst begon met een video boodschap van professor Higadie update gaf van een algemeen beeld van EM case studies in Japan in het bijzondermet betrekking tot de EM reconstructie project voor tsunami getroffen gebieden. Hij weesop de EM boeren die nog steeds de EM Technology ™ toepassen op hun bedrijf en bij de verzorging van de melkkoeien steeds goede resultaten behalen. Prof Higa waardeerdevooral de inspanningen van de partners, ondanks het feit van de sociale en politieke crisisin veel landen van de regio.

Elke vertegenwoordiger van de aanwezige landen presenteerden hun activiteiten,projecten en aanpak voor de nabije toekomst. De ontmoeting en het debat werd gecoördineerd door Dr Sangakkara en werd als zeer productief en motiverende ervaren.

 

 

Vreeken’s zaden | Held van de Smaak Zuid-Holland

BRON: https://www.emnatuurlijkactief.nl/

Ton Vreeken is woensdag 27 augustus uitgeroepen tot de Held van de Smaak in Zuid-Holland. Ton is de eigenaar van Vreeken’s Zaden uit Dordrecht. De klantenkring van Vreeken’s Zaden bestaat tegenwoordig uit hobbyisten of kwekers op zoek naar nieuwe gewassen en biologische tuinders en restaurants, die aparte gewassen laten telen voor een originele menukaart.

Ton Vreeken vertegenwoordigt de derde generatie van Vreeken’s Zaden in Dordrecht en stamt uit een geslacht van bonenveredelaars. In zijn (web)winkel voert hij een bijzonder breed sortiment zaden van groenten, fruit en kruiden, met name ook van (droog)bonen en andere peulvruchten. Een flink aantal bonen wordt door hem zelf gekweekt, en hij heeft aan de wieg gestaan van bijvoorbeeld de dubbelrode tuinboon (zaad en bloem). Ton is medeoprichter van het Genootschap der Vergeten Groenten. “Wat Ton niet heeft gaat hij voor je zoeken: wat Ton niet kent, bestaat niet.” Ton Vreeken is onvermoeibaar in het streven om zijn klanten te helpen aan de smakelijkste en meest geschikte soorten.

Als Slow Food-lid geeft Ton zowel persoonlijk als zakelijk inhoud aan het credo: “lekker, puur en eerlijk”. Ton Vreeken zet zich in voor verbetering en het behoud van diversiteit van ons voedsel. Hij stimuleert en ondersteunt zijn klanten bij het kweken van groenten in grote en kleine tuinen, tot bloempotten op balkon of terras. Vreeken’s zaden heeft ook de Bokashi-keukenemmer en de Tuinbox in zijn assortiment.

U kunt stemmen op uw Held van de Smaak t/m 26 september 20.00 uur. De winnaars worden bekend gemaakt tijdens de opening van de Week van de Smaak op 27 september in Ede, de Hoofdstad van de Smaak.

Indonesie 2001

EM in Indonesië

Republic of Indonesia

The full-scale EM promotion has been carried out since the year 1992. The Indonesia Kyusei Nature Farming Association is a pivotal promoter, and around it, there are organizations like the Ministry of Agriculture, District Government, and other associated companies who cooperate with the Association for the promotion.

Seriedad de su promocion de EM ha iniciado desde 1992, la asociacion de agricultura natural de Kyusei es promotor principal de EM y el Ministerio de Agricultura, Gobernadores, otras sociedades estan colaborando para su extension.

 

Indonesia EM Training Center sign

The signboard of the EM Training Center which was established in 1996. They develop EM technology applications for Indonesia, and give farmers technical training.

Cartel del Centro de Entrenamiento EM fundado en el año 1996. Se están desarrollando tecnologías de EM adecuadas al país, además de proveer orientación técnica a los agricultores.

Indonesia integrated farmThis is the Integrated Farm which has tried to utilize it’s topographic variations. All of the excreta of livestock are used, and they get high yields without bringing agricultural materials from outside the farm. The Integrated Farm also offers accommodations, and is functioning as an EM Training Center.

Agricultura Integral basada en la topografía del país. Los excrementos del ganado son reciclados por lo cual no es necesario introducir materiales desde afuera de la granja para poder cultivar. Cuenta con servicio de hospedaje y funciona también como Centro de Entrenamiento EM.

Indonesia EM Training Center staff

The staff of EM Training Center is corresponding a group of trainees. In Indonesia, several travel agency have “EM Site Visit Tour.” There have been up to 300 visitors applications per month. The EM Training Center welcomes the training students.

Personal del Centro de Entrenamiento EM recibiendo a una delegación. Agencias de viajes locales organizan tours de entrenamiento, recibiendo unas 300 visitas mensuales. Este Centro acepta estudiantes que deseen realizar cursos de entrenamiento.

Bron: http://www.emro.co.jp/

Australie 2001

EM in Australië

Australia

Since the year 1995, EMRO’s liaison office has been promoting EM. Mainly, EM is used in wastewater management and now expanding in the field of agriculture.

Desde 1995, inicio la extension de EM por una oficina de representante de EMRO en Australia, esta utilizando para tratamiento de agua residuales y sector de agricola.

 

Australia Japanese Senior Citizens Club

A workshop on EM technology was conducted for the Japanese Senior Citizens Club living in Sydney. (April, 2000)

Realiza el taller de la tecnologia de EM atravez de una asociacion de senior japoneses que residen en Sydney.

Australia Mackay sewerageMackay has experienced a growing problem with sewerage odor. The city spent A$1,500,000 in 3 years for a series of unsuccessful trials using chemicals and organic additives, physical structures, filters and other processes to alleviate the odor problem. In 1998, the initial trial using EM was undertaken. As a result of the considerable success of the trial, Mackay City Council has recently committed to the installation of a program covering all effluent in the city and surrounding areas.

Las alcantarillas agua residuales de municipio de Mackay, tenia problma grave del mal olor en mas de 50 estaciones de bombas, la municipalidad invertio la suma de un millon cincuenta dolares autraliano (un millon de dolares de EE, UU), para el tratamiento de colocacion del carbon activo y desodorantes en el suelo, sin embargo no resulto postivo. El año 1998 realizaron una prueba de usar EM en dichos lugares, y 3 meses despues obtuvo buen resultado y la muncipailidad de Mackay introdujo la tecnologia de EM formalmente y actualmente esta aplicando EMA (EM Activado) en todas las estaciones de bombas.

Australia Centennial Park

Centennial Park in central Sydney is one of Australia’s earliest parks. Mature Phoenix Palms have succumbed to Fusarium disease that became evident during the 1980’s. A trial using EM has been carried out since October 1999 to investigate the effects on the plant material.

El parque central de Sydney, estaba reforestado de Cocos, pero desde 1980 aparecio Fusarium la cual ataca a los Cocos, intentaron de cambiar la variedad que tiene mas resistencia a dicha enfermedad, pero resultado fue negativo. El año 1999 utilizaron el EM, y confirmo que su funcion es excelente.

Bron: http://www.emro.co.jp/

European Conference 2004

Europese EM-conferentie in Amsterdam, 18 – 20 september 2004

Professor Higa

  Higa conferentie_l Higa conf 5_l

Higa conf 4_l

Higa conf 3_l

Higa conf 2_l

Lecture by dr. A. Muranyi: “The effects of EM on soil and plant characteristics”

Download volledige lecture by dr A. Muranyi (.doc)

Organization: RISSAC HAS, Budapest
Sponsor: Environment Quality, Hungary

The concept of Effective Microorganisms (EM) has opened a new age in soil, agricultural and environmental sciences. Therefore selected factors affecting inoculum success, synthesis and decomposition of EM were studied under laboratory conditions.

The efficiency of activated EM was tested in different soils. The effect of EM on plant growth was studied in pot experiments. Experimental conditions were controlled thus the efficiency of activated EM in different soils could be characterized in details. EM application stimulated plant growth. The effect of EM had an optimum, which was different in various soils. The optimum EM dose depended on the original soil characteristics.

 

 

Kwekerij D. van der Maat Japanese maples

Higa acerkwekerij_s Acer en Higa_s

Acer 2_s Acer 1_s

D. van der Maat Japanese maples is geheel gespecialiseerd in het kweken van Japanse esdoorns. Wij zijn een familiebedrijf bestaande uit mijzelf, Dick, mijn vrouw Marjan en dochters Diana en Ellen. De vermeerdering geschiedt uitsluitend door middel van enten. De collectie bestaat inmiddels uit 800 verschillende cultivars. Wij enten voor zowel grote als kleine bedrijven.

In 1998 is ons bedrijf getroffen door een ramp. Al onze planten, zowel de jonge plantjes in de kas als ook de 2- en 3 jarige planten, gingen na het sproeien met water dood. Niet alleen de planten gingen dood, maar ook het gehele bodemleven was verdwenen. Op 1 hectare cultuurgrond was het onmogelijk om nog planten te kweken. Na veel onderzoeken bleek dat het slootwater wat wij gebruikten als sproeiwater, ernstig was vervuild met zware metalen. Wij kunnen hier niet teveel op ingaan aangezien er nog steeds een juridische procedure loopt.
Nu stonden we voor het probleem: hoe krijgen we de grond weer schoon zodat er weer op gekweekt kan worden? Dit bracht ons via Dhr. Ch. Marchant in contact met de Dhr. F. van de Ham. Wat deze man te vertellen had grensde aan het onmogelijke. Wij geloofden hem absoluut niet. Maar hij bleef praten als Brugman en uiteindelijk stemden we toe om 100 m2 uit te proberen.

Op deze 100 m2 is bokashi, schelpen, kleimineralen en EM-A gebruikt volgens de voorschriften van Argiton. Na enkele weken begon het onkruid weer voorzichtig te groeien. Hierop hebben we, nadat we het opnieuw behandeld hadden met EM-A, enkele Japanse esdoorns uitgepoot. En tot onze stomme verbazing gingen deze weer goed groeien, en kwam ook het bodemleven ( wormen) langzaam weer op gang. De keuze was toen heel simpel. De kwekerij is toen behandeld met EM. We zijn hiermee in 2000 begonnen, en inmiddels is de gehele kwekerij weer productief.

Het gebruik van EM heeft voor ons geleid tot het afschaffen van alle chemische stoffen op de kwekerij. Met name het bestrijden van insecten en plagen is in het begin heel moeilijk geweest.

Een kwekerij zonder kunstmest en vergif is bijna onmogelijk. Maar we zijn er tot nu toe aardig in geslaagd. De kwaliteit van de planten is zelfs beter en we gaan door op deze manier van kweken ook al staan nog veel collega’s hier sceptisch tegenover.

Wilt u inlichtingen over de mengverhoudingen EM-A of EM-5 betreffende ziektebestrijding of het klaarmaken van potgrond enz. bezoek dan onze websitewww.dvdmaat.com. (onder constructie). Of neem contact met ons op.

D. van der Maat
Laag Boskoop 92
2771 GZ Boskoop
tel. 0172-218337
fax. 0172-215732
e-mail: dvandermaat@wanadoo.nl

  

Het EMwinkel en EMinfo team met Professor Teruo Higa

Higa en Robert_l

Higa en Arie_l

Higa Robert Sattwa Margriet_l

 

EM-kwekerij van Lysianthus ‘De Kleine Kwaak’  

Familiebedrijf

Quak 3_sQuak 2_sQuak 1_s

Jan Feersma Hoekstra

Jan 2_sJan 1_s

De Grote Quak en de Kleine Quak

Quak en Margriet_sQuak 4_s

Thailand 2001

EM in Thailand  

Royal Kingdom of ThailandTailandia

The Kyusei Nature Farming Center of Sekai Kyusei Kyo Thai headquarters is the pivotal promoter of EM in Thailand. And around it, there are organizations like the Central Government, District Government, Military and Royal Agency who cooperate with each other to carry out the EM promotion. The promotional activities are widely carried out in the various fields such as agriculture, environment, and education.

Elcentro de agricultura natural de Sekai Kyusei Kyo en Tailandia esta promoviendo la tecnologia de EM, el cual esta organizado con el gobierno central, Gobernador, Militar y Agencia de casa Imperial para extender ampliomente a los sectores como la agricultura, el medio ambiente y educacion.

Thailand Black Tiger Prawn

(Black Tiger Prawn) EM technology is also spreading in the fish farming industry, such as with prawns.

La tecnologia de EM tambien esta utilizando en spicicultura, principalmente en sector camaronera.

Thailand Dorian(Dorian) Sekai Kyusei Kyo Thailand is a main extension body to spread kyusei Nature Farming and EM technology in Thailand. EM technology was introduced by this organization. They have started real extension of this farming system and technology since 1989 and practiced it in their farm in order to establish a model farm of Kyusei Nature Farming and EM technology in Saraburi Province. At present, many people from overseas countries visit this model farm every year. They train farmers and extension officers at Saraburi Center in the model farm and provide technical support for farmers. All activities of Sekai Kyusei Kyo Thailand contribute to extending the Kyusei Nature Farming method and EM technology in South East Asia region.

Atraves de la oficina de Sekai Kyusei Kyo en Tailandia, principlamente se extedio la tecnologia de EM en Tailandia para realizar agricultura natural, a partir de 1989 dicha tecnologia se establecio para todo los tipos de cultivos por medio de la agricultura natural. A demas esablecio una finca moderna de agricultura natural en Provincia de Saraburi, dicha fina recibe muchas visitantes dentro y fuera del pais, por lo que contribuye la expansion de la tecnologia de EM en zona sureste de asia, y dentro de la finca mencionada hay centro de capacitacion de la tecnologia de EM, en dicho lugar se realiza la capacitacion, seminario, y el taller sobre tecnologia de EM para educar las personas.

Thailand Coffee field

In coffee fields, EM is used to control diseases and prevent the infestation of pests. As a result of EM applications, the plants have improved.

En el sector cafetera esta usando el EM para prevencion de la enfermedad y plaga. Se observa el aumento del rendimiento y mejoro la calidad de grano.

Bron: http://www.emro.co.jp/

Vietnam 2001

EM in Vietnam  

Socialist Republic of Vietnam

The Japan-Vietnam Technology Development Center of the Ministry of Science Technology and Environment has been promoting EM since 1997.

En Vietnam empezo la extension de EM por medio de El Centro de desarrollo dela tecnologia Japon y Vietnam, en el Ministerio de Ciencia y Tecnologia y Medio Ambiente apartir de 1997.

Vietnam Research field of Hanoi Agriculture University

Research field of Hanoi Agriculture University. They found out that EM increased the tolerance to abnormal weather and shortened the harvesting period.

El lote de ensayo en la Universidad de la Agricultura Hanoi, se observa que hay resistencia para el clima innormal y reduce el tiempo hasta la cosecha (menos tiempo de cultivo que convencional).

Vietnam Report meeting in Vinn Phuc Province(The report meeting in Vinn Phuc Province) Vina-Nichi Center for Technology Development under Ministry of Science, Technology and Environment takes care of the extension work of Kyusei Nature Farming and EM technology in Vietnam since introduction of this in 1997. EM extension program will be practiced as a national project in the near future because of the available results of the research which has proceeded since its introduction. At present, the report meeting of this research was held at Vinn Phuc, Quauninn and Hoa Binn provinces in advance of this program. Many number of participants from Vietnam participated in the international workshops in Saraburi, Thailand.

(Esta presentando el reporte en la Provincia de Vinn Phuc) El centro de Vina-Nichi, el cual es una agencia del Ministerio de Tecnologia de Ciencia y Ambiente, esta oficina encargada de extension de la tecnologia de EM en Vietnam desde 1997. Al momento de introducir la tecnologia de EM en Vietnam, empezo varias investigaciones en las estaciones experimentales y con estos resultados, va a comenzar el proyecto de extencion de EM por nivel de estado, anteriormente realizaron la presentacion de los resultados de experimentos en las Provincias de Vinn Phuc, de Quauninn, y Hoa Binn, ademas hay muchas participantes de Vietnam para el taller internacional en Saraburi, Tailandia.

Vietnam EM Bokashi training

Participating Vietnamese gets training on how to make EM Bokashi at the international workshop in Saraburi, Thailand.

La participante vietnamita que esta practicando el bokashi en el taller internacional que realizaron en Saraburi, Tailandia.

Bron: http://www.emro.co.jp/

Northkorea 2001

EM in North Korea  

Democratic People’s Republic of KoreaRepública Popular Democrática de Corea

EM was experimentally introduced in DPR Korea. Since then, EM has been promoted as a project of Korea National Science Academy. The size of the area in which EM was used in the year 2000 was about 600,000 to 800,000 ha, and about 120,000 tons of EM was manufactured at the 110 regional EM factories. North Korea Soybeans

Soybeans grown with EM. The plant has lots of beans in many pods.

Soja cultivada utilizando EM. Está cargada de frutos y sus vainas son sustanciosas.

North Korea Farming support teamFarming support team on their way home after a good harvest of rice plants. EM helped many crops, such as corn, Welsh onions and Chinese cabbages. A Japanese newspaper reported this great harvest in North Korea.

Grupo de ayudantes regresando a sus hogares después de una buena cosecha de arroz. La efectividad del uso de EM se puede apreciar también en el cultivo de maíz, cebolleta y col china. La abundante cosecha en Corea del Norte ha sido noticia de un periódico japonés.

North Korea EM production plant

An EM Production Plant. There are several EM extending plants in North Korea.

Planta de Producción de EM. Existen además otras 110 plantas de EM activados en todo el territorio de Corea del Norte.

Bron: http://www.emro.co.jp/

India 2001

EM in India  

India

The promotion of EM in India has been reorganized and started afresh with the new EM manufacturing base moved now to north of New Delhi in October 2000. Major promoters are NGOs, BAIF, located near Mumbai, which has a solid background in researches in animal husbandry, is treating EM as the major technology to assist poor farmers of a few tens of thousands residing over six western states to become self-sufficient.

Reempezo nuevo organizacion con una fabrica de EM que ubica el norte de capital de New Delhi, la organizacion no gubernamentales (NGO), se llama BAIF encarga la labor de extencion para 6 estados de la zona oeste de India, principalmente los campesinos pobres.

India Auroville Farm

The Auroville farm with EM compost: mixed cropping and rice straw mulcing help the soil to maintain moisture and replenish fertilizer longer.

Una finca de Auroville que usa compost de EM, el cultivo asociado y utiliza la cobertura de caña de arroz, para proteger la sequia de superficie del suelo y mantener efecto del abono.

India BAIF  

Experiment to treat kitchen garbage with EM at BAIF.

Experimento del desecho organico por Bokashi de EM.

India papayaPapaya at the farm in The Auroville farm showing excellent fruit bearing.

La Papaya que usa el compost de Auroville, se observa el numero de las frutas.

Bron: http://www.emro.co.jp/