Wie Is Teruo Higa?

Over de uitvinder van EM

Auteur: Marco Visscher

Teruo Higa (1941) studeerde aan de landbouwfaculteit van de universiteit van Ryukyus op Okinawa, Japan. Hij richtte zich destijds op de fruitteelt en vruchtbomen, een onderontwikkelde tak van de landbouw op Okinawa. Op de universiteit van Kyushu volgde hij een onderzoeksprogramma voor afgestudeerden over de teelt van mandarijnen. In 1970 werd hij benoemd tot lector aan de universiteit van Ryukyus. Sinds 1982 is hij hoogleraar tuinbouwkunde.
Een jaar daarvoor had Higa bij toeval in het laboratorium een mengsel van micro-organismen samengesteld, dat ongewone successen stimuleerde bij de teelt van gewassen. Dit werd de basis voor de technologie van EM, effectieve micro-organismen, en het begin van een serie aan producten die kunnen worden toegepast – zie Ode 53 – in de land- en tuinbouw, veehouderij, visserij, afvalverwerking, waterzuivering en de bouw. EM is een curieus mengsel van fotosynthetiserende bacteriën, melkzuurbacteriën, schimmels en gisten, die worden gekenmerkt door hun anti-oxidatieve en regeneratieve werking. De EM-technologie wordt in zo’n 120 landen toegepast.
Higa is (mede-)auteur van een groot aantal publicaties over EM, waarvan enkele populair-wetenschappelijk. Een deel van deze publicaties zijn verschenen in het Engels. Eén boek is verschenen in het Nederlands: Effectieve micro-organismen: Voor een duurzame landbouw en een gezond milieu (Uitgeverij Jan van Arkel, ISBN 90 6224 405 x).

Bron: dit artikel verscheen in Ode nummer: 64