Wat maakt EM zo bijzonder

Het bijzondere van deze samenstelling zit o.a. in de combinatie van zowel aërobe als anaërobe micro-organismen (aërobe leven met zuurstof / anaërobe zonder zuurstof).

  • Omdat de omstandigheden waaronder de 2 groepen leven diametraal tegenover elkaar staan, werd in de wetenschappelijke wereld aangenomen dat ze onmogelijk naast elkaar konden leven en ontwikkelen. Nochtans komen beide groepen van nature tezamen voor in de bodem ( p. 30 ).Voorbeeld: Onder bepaalde omstandigheden zijn anaërobe fotosynthetiserende bacteriën en aërobe azotobacters in staat samen te coëxisteren en te gedijen in dezelfde leefomgeving. Ze wisselen tevreden voedselbronnen uit. Zo zijn er veel variëteiten die een dergelijke relatie onderhouden. (p 18-20)
  • Tot de ontdekking van EM was het ook normaal te denken dat aërobe micro-organismen de “goeie” jongens waren en anaërobe de “slechte” jongens. Ook dat is een misvatting. Er bestaan in beide groepen zowel ziekteverwekkende als ziekteonderdrukkende elementen. De controle op de pathogene soorten wordt uitgevoerd door soorten effectieve micro-organismen binnen dezelfde groep ( p. 30 ).
  • Nu is het ook duidelijk dat bepaalde elementen van de aërobe en anaërobe micro-organismen tenminste één ding gemeen hebben : dat is hun mogelijkheid om stoffen te veranderen in anti – oxidanten. Ze leven in onderlinge relatie tot wederzijds voordeel. ( p. 95 )

Bron: Het boek “ Effectieve Micro–organismen voor een Duurzame Landbouw en een Gezond Milieu” van Prof. Teruo Higa. De aangehaalde bladzijden verwijzen naar dit boek.