Samenstelling van EM

EM bevat: – 80 verschillende soorten effectieve, ziekteonderdrukkende micro-organismen (5 families en l0 geslachten ) – die uit de vrije natuur zijn verzameld, – die niet gemodificeerd of gemanipuleerd zijn en – die gekweekt worden op een natuurlijke wijze. EM bevat de volgende 5 families:

  • Fotosynthetiserende bacteriën : deze spelen de hoofdrol in de EM – activiteiten. Ze maken waardevolle stoffen aan uit wortelafscheidingen, uit organische stof en uit schadelijke gassen door gebruik te maken van zonlicht en de warmte van de bodem. Ze dragen bij tot een betere benutting van het zonlicht (betere fotosynthese). Hun stofwisselingsproducten worden direct door de plant geabsorbeerd en dienen tevens voor de toename van andere bacteriën. Ze kunnen ook stikstof binden. (p.154)
  • Melkzuurbacteriën : deze onderscheiden zich o.a. door een krachtige steriliserende eigenschap. Zij onderdrukken schadelijke micro-organismen en bevorderen een snelle afbraak van organische stof. Ze hebben ook het vermogen om de Fusariumvoortplanting te onderdrukken.
  • Gisten : deze vervaardigen anti-microbiële en waardevolle stoffen voor de plantengroei. Hun stofwisselingsproducten zijn voedsel voor o.a. melkzuurbacteriën en Actinomyceten.
  • Actinomyceten : deze onderdrukken schadelijke schimmels en bacteriën en kunnen samenleven met fotosynthetiserende bacteriën.
  • Schimmels die een fermentatie veroorzaken: deze breken organische stof snel af en kunnen zo stank onderdrukken en aantasting door schadelijke insecten voorkomen. Conclusie: Elk soort van deze 5 Effectieve Micro-organismen heeft een eigen specifieke taak, die nog versterkt wordt door de synergetische werking (elkaar bevorderend) (p. 143…165 )

Bron: Het boek “ Effectieve Micro–organismen voor een Duurzame Landbouw en een Gezond Milieu” van Prof. Teruo Higa. De aangehaalde bladzijden verwijzen naar dit boek.