EM Toepassingen in de landbouw

Tuin- en akkerbouw:

 • Als bodemverbeteraar
 • Als bladbemester
 • Als compostversneller
 • Als activator voor de fermentatie van silage (gras/maiskuil)
 • Als natuurlijke zaadontsmetter 

Fruitteelt:

 • Als bodemverbeteraar
 • Bij het behandelen van zaad
 • Bij het overplanten van zaailingen
 • Tijdens de groei
 • Tijdens de oogst  

Veeteelt:

 • Vermindering van stank in de stallen
 • Vermindering van vliegen en parasieten
 • Verbetering van de gezondheid van de dieren
 • Vermindering van stress
 • Kwaliteitsverbetering van het vlees
 • Bevordering van de vruchtbaarheid