Video: EM X – Het effect op de structuur en het functioneren van menselijk bloed

EM-X Effecten op het bloed: menselijk bloed
Analyse door Bradford Variable Projection
Medical Microscopic System

1. introductie
Zoöloog en bacterioloog prof. dr. Gunther Enderlain heeft het onderzoek van bloed met een dark-field microscoop ontwikkeld. Deze bijzondere
microscopische methode maakt het mogelijk een observatie van de bestaande micro-organismen in levend bloed.
Deze procedure levert exact bewijs over de samenstelling van het bloed, met name de toestand van de leukocyten, de erthyrocyten, het plasma en de
microben die erin voorkomen. Het onderzoek naar bloed met een dark-field microscoop is zeer geschikt voor een nauwkeurige en vroege diagnose op basis
van de veranderingen in het bloed ter voorkoming dat een ziekte ontstaat. Met deze methode kan de ziekte direct worden herkend in de beginfase en zo overeenkomstig worden behandeld.
Wij willen u het effect van EM-X op de structuur en functie van het menselijk bloed tonen. Met behulp van de dark-field methode worden bloedcellen zichtbaar gemaakt, en met de
fasecontrast techniek kunnen zelfs transparante structuren zoals schimmels zichtbaar worden in levend bloed.
We zullen gecoaguleerd bloed zien, waarbij vrije radicalen worden waargenomen.

Lees het volledige PDF: EM-X-video-toelichting-NL-1.pdf

Bron: http://www.youtube.com/watch?v=NFmbnMZIRdY