‘Landbouw is geen industrieel proces’

Denkfouten zorgen ervoor dat de landbouw en veehouderij een moeizame toekomst tegemoet gaan. Het roer moet om vindt Jan Feersma Hoekstra van Agriton. Het kortetermijndenken, met de nadruk op een zo hoog mogelijke productie, heeft geen toekomst. De aandacht moet gaan naar een goede gezondheid van bodem en vee. Microbiologie lijkt hierbij het toverwoord.

Lees het hele artikel uit de Plattelandspost 7 (augustus 2015) of bekijk het hieronder:

Bron: https://www.agriton.net/landbouw-is-geen-industrieel-proces/